Qiqi - Genshin Impact

Qiqi joins the squad! I've been enjoying Genshin Impact!